Prednosti

Psihološko online savjetovalište Sandra Jovanović Miljko

Fleksibilnost

Nema dodatnog stresa oko termina zbog dugog putovanja.

Čak i zu jutarnju kavu ili u pauzi za ručak ili nakon posla ili predvečer, sastanci se mogu dogovoriti uz manje truda.

 

Individualno psihološko online savjetovanje

Psihološko savjetovalište Sandra Jovanović Miljko nudi Vam brzo i fleksibilno psihološko savjetovanje.

Bilo gdje.

Za svakoga.

Kako nas naći

Psihološko savjetovalište Sandra Jovanović Miljko
Magistar psiholoških znanosti Sandra Jovanović Miljko Specijalist traumatske psihologije
Adresa:    Zum Alten Hofgarten 21,
                94405 Landau an der Isar
                Deutschland
Tel:          +49 178 110 3745
Email:      [email protected]
Web:        www.Psycholog.Bayern