Utjecaj roditeljskog stila odgoja na razvoj anksioznih simptoma u ranoj odrasloj dobi

Utjecaj roditeljskog stila odgoja na razvoj anksioznih simptoma u ranoj odrasloj dobi

Jovanović Sandra Utjecaj roditeljskog stila odgoja na razvoj anksioznih simptoma u ranoj odrasloj dobi

Brojna istraživanja o oblikovanju osobnosti govore o obitelji kao o najsnažnijem čimbeniku tog oblikovanja. Obitelj najjače djeluje na predškolsko i mlađe školsko doba, ali njen utjecaj ni kasnije nije zanemariv.

Istraživanja specifičnih oblika roditeljskoga ponašanja i odgojnih postupaka utvrdila su dvije temeljne dimanzije roditeljstva – emocionalnost i kontrola (Darling i Steinberg, 1993; Cummings, Davies i Campbell, 2000). Emocionalnost se odnosi na emocije koje roditelj doživljava i pokazuje u odnosu s djetetom. U brojnim istraživanjima je potvrđeno da je roditeljska emocionalna toplina povezana s prosocijalnim ponašanjem adolescenata, pozitivnim vršnjačkim odnosima i zadovoljstvom u odrasloj dobi, s općenitom kompetencijom (Amato, 1989), formiranjem identiteta (Sartor i Youniss, 2002), akademskim uspjehom i samo-poštovanjem (Bean i sur., 2003). Suprotno tome, svi aspekti internaliziranih (depresivnost, anksioznost, somatizacija) i eksternaliziranih (agresivnost) problema adolescenata najsnažnije su povezani s percepcijom odbacivanja od strane oca i majke (Buehler and Gerard 2002; Forehand and Nousiainen 1993; Khaleque and Rohner 2002; Rothbaum i Weisz 1994).Ovo je istraživanje pokušalo odgovoriti na pitanje, u kolikoj mjeri percepcija roditeljske brige, kontrole i odbacivanja utječe na razvoj simptoma anksioznosti u ranoj odrasloj dobi.

Many  studies who tried to describe designing of personality emphesize family as the most powerful factor. Family has the strongest effect on pre-school and younger school age, but its impact is not negligible even later. Studies of specific forms of parental behavior and educational procedures identified the two fundamental dimensions of parenthood - emotionality and control (Darling and Steinberg, 1993; Cummings, Davies and Campbell, 2000). Emotionality refers to the emotions that parents experience and shows throught the relationship with the child. Many studies have confirmed that parental emotional warmth associated with prosocial behavior of adolescents, positive peer relationships and satisfaction in adulthood, with general competence (Amato, 1989), identity designing (Sartor and Youniss, 2002), academic success and self-respect (Bean et al., 2003). In contrast, all aspects of internalizing (depression, anxiety, somatization) and externalizing (aggressive) problems adolescents are most strongly associated with the perception of rejection by the father and mother (Buehler and Gerard 2002; Forehand and Nousiainen 1993, Khaleque and Rohner 2002, Rothbaum and Weisz 1994). This research attempts to answer the question,how the  perception of parental care, control and rejection affect the development of anxiety symptoms in early adulthood

 

Keywords: parenting, child, emotional warmth, control, rejection

 

Jovanović Sandra Utjecaj roditeljskog stila odgoja na razvoj anksioznih simptoma u ranoj odrasloj dobi

 

Kontakt

Psychologische Online-Beratung
Sandra Jovanović Miljko

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

www.Psycholog.Bayern

www.PsychologBayern.de

Tel./WhatsApp: +49 178 110 3745

Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko  Tätigkeit: Prax.v.psych.Psychotherapie  Master der Psychologische Wissenschaften Sandra Jovanovic Miljko Spezialist für Traumatische Psychologie

BDP Anerkennung - Zertifikat zur Berufsqualifikation als Psychologin - Sandra Jovanović Miljko

Psychomeda Zertifikat - Psihološko savjetovalište / Psychologische Beratung Sandra Jovanović Miljko - ein Zeichen für mehr Qualität und Transparenz! - Master der Psychologische Wissenschaften und Spezialist für Traumatische Psychologie Sandra Jovanovic Miljko, Psychologische Beraterin
Erfahrungen & Bewertungen zu Sandra

 

Erfahrungen & Bewertungen zu Sandra