Uvjeti pružanja usluge (ToS)

Uvjeti pružanja usluge (ToS)

Uvjeti pružanja usluge
01.01.2022 …

Uvjeti pružanja usluge

§1. Valjanost općih uvjeta

Sve usluge psihološkog savjetovanja Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko (u daljnjem tekstu: konzultant) pružaju se isključivo u skladu sa sljedećim općim uvjetima (u daljnjem tekstu: AGB). Slanjem zahtjeva prema Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko klijent izjavljuje da se slaže s valjanošću ovih uvjeta. Valjanost uvjeta može se izjaviti i uz izričit pristanak klijenta.

§2 Savjetodavna služba

Klijent prima psihološke savjete od savjetnika. Predmet konzultantske usluge je zabrinutost koju izražava klijent ili strane (klijent i savjetnik) zajednički definiraju konzultantski zadatak. Zajednički rad prvenstveno uključuje rasprave, ali se na zahtjev mogu koristiti i druge metode (npr. postupci opuštanja, vježbe svjesnosti itd.). Usluga savjetovanja odvija se isključivo uz korištenje sredstava komunikacije na daljinu (video savjetovanje putem interneta). Savjetovalište služi za rješavanje psihosocijalnih problema, osobni razvoj, postavljanje ciljeva i aktiviranje resursa. Savjeti se također mogu usredotočiti na popratne privatne i profesionalne sukobe, prilagodbe i procese promjena. Konzultantska usluga se ne sastoji od gotovog rješenja za klijenta. Nadalje, ne služi za utvrđivanje, liječenje ili ublažavanje bolesti, tegoba ili tjelesnih ozljeda kod ljudi. Konzultant ne postavlja nikakve dijagnoze i ne postoji psihološka psihoterapija, već samo usluga izvan medicine (usp. Psych. Th. G. §1, stavak 3, klauzula 3). Klijent je od prvog kontakta siguran u poštivanje zakonske obveze povjerljivosti prema § 203 StGB. Koristi li klijent konzultantske usluge Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko kao potrošač tvrdi da ima pravo na zakonsko pravo odustanka (vidi politiku otkazivanja §11).

Usluge psihoterapiju ne pružam u Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko (Psihološko savjetovalište Sandra Jovanović Miljko).

§3. Realizacija konzultantskih usluga

Posebna i obvezujuća savjetodavna usluga između Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko i klijent mogu doći samo na jedan način, koji je opisan u nastavku. Klijent ima mogućnost poslati konzultantu ponudu za sklapanje konzultantske usluge podnošenjem zahtjeva putem kontakt obrasca dostupnog na www.Psycholog.Bayern, navodeći svoje kontakt podatke i vrstu savjeta. Alternativno, klijent također može poslati konzultantu e-mail na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko može prihvatiti ovu ponudu potvrdom prihvaćanja ponude putem e-pošte na adresu e-pošte koju je dao klijent. Konzultant zadržava pravo odbiti ponude za sklapanje konzultantske usluge i zahtjeve za završetak konzultantske usluge u pojedinim slučajevima prije održavanja konzultacija. O tome odlučuje Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko.

§4. Raspon usluga i naknada

Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko obično nudi sastanke za savjetovanje kao jedan na jedan. No, u dogovoru s konzultantom, klijent može dogovoriti i individualni paket konzultacija. Usluge uključujući naknadu navedene su na sljedećoj poveznici: www.Psycholog.Bayern.
Paket usluga klijentu nudi mogućnost kupnje nekoliko konzultantskih usluga unaprijed i na taj način ostvariti popust u odnosu na individualno rezervirane konzultantske usluge. Paket ponude se moraju uplatiti kao ukupna uplata prije početka usluge savjetovanja.

* Zbog § 19 UStG ne naplaćuje se i ne prijavljuje porez na promet.

Račun zdravstvenog osiguranja općenito nije moguć. Odstupanja u pogledu trajanja konzultantske jedinice i pripadajuće naknade moguća su nakon pisanog dogovora. Naknada se plaća prilikom rezervacije usluge savjetovanja i mora se izvršiti najkasnije 24 sata prije dogovorenog termina.
Plaćanje klijenta mora biti izvršeno bezgotovinskim putem instant prijenosa putem Giropaya ili Klarne. Alternativno, klijent također može platiti naknadu kreditnom karticom ili PayPal-om. Nakon izvršene uplate, klijent dobiva ugovorenu uslugu savjetovanja na dogovoreni datum. Račun za uplaćeni iznos bit će ispostavljen na kraju konzultantskog odnosa.

§4.1 Savjetodavni kredit

Za konzultantske usluge koje se sklapaju tijekom više konzultacijskih sesija (tj. klijent rezervira individualno dogovoreni konzultantski paket), vrijedi sljedeće: Ugovorene konzultantske usluge i kredit se u cijelosti plaćaju u roku od 24 mjeseca od zaključenja ugovora. ugovor (rezervacija putem online rezervacijskog sustava) od strane klijenta u Za iskoristiti.

§5. Naknada za sastanke i otkazivanje

Individualni termini za konzultacije se pojedinačno unaprijed dogovaraju između konzultanta i naručitelja. U pravilu se termin za naknadno savjetovanje vrši na kraju konzultacije. Alternativno, klijent također može samostalno odabrati novi termin koristeći online kalendar na sljedećoj poveznici: www.Psycholog.Bayern. Ukoliko klijent ne održi već dogovoreni termin, dužan je Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko naknada za otkazivanje od 100% cijene sesije. Obveza plaćanja ne vrijedi ako je klijent otkazao najmanje 24 sata prije. Ako konzultant mora otkazati termin manje od 24 sata unaprijed, klijentu se neće naplatiti sljedeći termin konzultacija.

§6. Uspješno savjetovanje

Konzultant ne može jamčiti željeni ili planirani uspjeh ili postizanje dogovorenih ciljeva u zajedničkom radu. Savjetovanje je besplatan, aktivan i samoodgovoran proces u kojem je konzultant na raspolaganju klijentu kao voditelj procesa. Obje strane, a posebno klijent, rade najbolje što znaju i znaju kako bi postigli uspješne konzultacije. Konzultant koristi sve metode specifične za klijenta koje su mu dostupne u korist klijenta. Određivanje željenih ciljeva, izbor tema za razgovor i provedba koraka razvijenih rješenja ostaje odgovornost naručitelja.

§7. Trajanje konzultacija i raskid

Trajanje konzultacija ovisi o individualnim potrebama klijenta. Ne postoji odredba o određenom broju sati koji se moraju iskoristiti. Međutim, kako bi se postigli određeni ciljevi, konzultacije bi se trebale održati u sklopu nekoliko sastanaka. Proces savjetovanja može se prekinuti usmeno na kraju savjetovanja ili neformalno pismeno (e-mailom) uz otkazni rok od tri radna dana bez razloga. Ako je klijent kupio paket usluge, u slučaju raskida ugovora o savjetovanju, plaćeni termini će se nadoknaditi samo u okviru prava na odustanak. Povrat naknade za paketne termine koji nisu izvršeni izvan roka za otkazivanje nažalost nije moguć.

§8 Povjerljivost

Konzultant se obvezuje čuvati povjerljivost prema trećim stranama. Dužnost čuvanja povjerljivosti počinje prvim kontaktom. Podaci se mogu dati trećim osobama samo ako je klijent dao svoj prethodni pisani pristanak. Međutim, obveza povjerljivosti se ne odnosi na sprječavanje ili progon osumnjičenih kaznenih djela ili zaštitu viših pravnih interesa. U slučaju najave samoubilačkih radnji i nepostojanja sposobnosti/spremnosti za uspostavljanje kontakta sa specijalistom, terapeutom ili klinikom, savjetnik će odmah pozvati nadležne organe kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri spriječio rizik za klijenta. .

§9 Dokumentacija i zaštita podataka

Konzultant dokumentira i arhivira napredak i relevantne nalaze konzultacija. To uključuje anamnetske upitnike, upitnike specifične za sadržaj i bilješke o sadržaju, rezultatima i dogovorima svih konzultacija. Konzultant također sprema osobne podatke klijenta u mjeri potrebnoj za fakturiranje i knjigovodstvo. Konzultant se obvezuje da će sve dokumente držati dostupnim samo njemu. Klijent pristaje na prikupljanje i arhiviranje relevantnih podataka. Osim toga, primjenjuje se izjava o zaštiti podataka.

§10 Zdravstveno stanje i odgovornost klijenta

Klijent potvrđuje da u trenutku početka savjetovanja ne boluje od bolesti ili poremećaja koji bi mu narušili poslovnu sposobnost ili onemogućili psihološko savjetovanje iz medicinsko-psiholoških razloga. Ukoliko se psihoterapija trenutno provodi ili je preporučljiva zbog zdravstvenog stanja, klijent uvjerava da će odmah obavijestiti savjetnika te da je terapeut trajno informiran o psihološkom savjetovanju (ciljevi, vrsta, teme i sl.) i to savjetovanje također dogovoreno. Naručitelj se obvezuje pravovremeno doći na dogovoreni / rezerviran termin.
Zakazivanje počinje u dogovoreno vrijeme. Ako klijent dođe prekasno, konzultacija će ipak završiti u zakazano vrijeme. Klijent uvjerava da će se razgovor odvijati na neometanom mjestu te da će se izbjeći smetnje ljudi, telefonski pozivi i sl. Snimanje razgovora dopušteno je samo uz prethodnu suglasnost konzultanta.

§11. Politika otkazivanja (za konzultantske pakete)

Klijent ima pravo otkazati rezervaciju konzultantskih paketa u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Rok za otkazivanje je četrnaest dana od trenutka kada je savjetnik potvrdio rezervaciju. Kako biste iskoristili pravo na odustajanje, pošaljite e-mail na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Alternativno, također možete iskoristiti svoje pravo na povlačenje slanjem jasne, neformalne izjave poštom:

Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko
Adresse: Zum Alten Hofgarten 21,
94405 Landau an der Isar
Deutschland

Datum poštanskog žiga je odlučujući za poštivanje roka za povlačenje od 14 dana.

Posljedice povlačenja:
Nakon opoziva već plaćenih konzultantskih paketa, Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko vraća sve uplate koje je izvršio klijent, a nisu vraćene klijentu. Plaćanja će se vratiti samo za konzultacije koje još nisu obavljene. Nažalost, usluge koje su već korištene u roku za povlačenje ne mogu se nadoknaditi. Termini za otvorene konzultacije bit će nadoknađeni proporcionalno. Za ovu otplatu koristit će se isti način plaćanja koji je klijent odabrao u izvornoj transakciji. Klijent snosi sve nastale transakcijske troškove.

§12 Jamstvo i odgovornost

Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko osobno, pažljivo i savjesno pruža vaše savjetodavne usluge. Sljedeće informacije i odredbe odnose se na jamstvo i odgovornost.

1. Jamstvo:

Jamstvo za konzultacije u Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko ne daje oblik koji nudi njemačko privatno pravo. U tom smislu ne može se dati jamstvo za zadovoljstvo klijenta pruženom konzultantskom uslugom. Održana je i Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko također ne jamče nikakav poseban uspjeh u rješenju. Osim toga, ne može se dati jamstvo za neograničenu dostupnost početne stranice www.Psycholog.Bayern.

2. Odgovornost:

Nakon što je dobio konzultantsku uslugu od Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko. Za radnje koje klijent poduzima nakon konzultacija Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko bez odgovornosti.

§13 mjesto nadležnosti

Ugovoreno mjesto jurisdikcije je Landau an der Isar.

§14 sporedni ugovori

Ugovori koji odstupaju od ovih Općih uvjeta moraju biti barem u tekstualnom obliku. Ugovori koji odstupaju od ove klauzule moraju biti barem u tekstualnom obliku.

§15 Jezične razlike

U slučaju različitog sadržaja prema jeziku ili različitog tumačenja sadržaja i sličnih jezičnih razlika, sadržaj na hrvatskom jeziku smatra se autentičnim i izvornim. Sadržaj na hrvatskom jeziku primarni je jezik za sve prijevode.
Unaprijed se ispričavamo zbog pogrešaka u prijevodu.

§16 Razlike između glavne web stranice i zrcalnih stranica

U primjeru razlika između glavne stranice www.Psycholog.Bayern i zrcalnih stranica sadržaj glavne stranice www.Psycholog.Bayern je izvorni.

§17 Mjerodavno pravo

To je samo zakon Savezne Republike Njemačke.

§18 Klauzula o razdvajanju

Ako jedna ili više odredbi ovih odredbi i uvjeta postanu neučinkovite ili nevažeće, to ne utječe na ostale odredbe i uvjete. U tom se slučaju ugovorne strane obvezuju zamijeniti odgovarajuću odredbu valjanom odredbom koja je najbliža neučinkovitoj ili ništavnoj.

Kontakt

Psychologische Online-Beratung
Sandra Jovanović Miljko

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

www.Psycholog.Bayern

www.PsychologBayern.de

Tel./WhatsApp: +49 178 110 3745

Psychologische Beratung Sandra Jovanovic Miljko  Tätigkeit: Prax.v.psych.Psychotherapie  Master der Psychologische Wissenschaften Sandra Jovanovic Miljko Spezialist für Traumatische Psychologie

BDP Anerkennung - Zertifikat zur Berufsqualifikation als Psychologin - Sandra Jovanović Miljko

Psychomeda Zertifikat - Psihološko savjetovalište / Psychologische Beratung Sandra Jovanović Miljko - ein Zeichen für mehr Qualität und Transparenz! - Master der Psychologische Wissenschaften und Spezialist für Traumatische Psychologie Sandra Jovanovic Miljko, Psychologische Beraterin

ProwenExpert-Seal - Psihološko savjetovalište / Psychologische Beratung Sandra Jovanović Miljko - ein Zeichen für mehr Qualität und Transparenz!- Master der Psychologische Wissenschaften und Spezialist für Traumatische Psychologie Sandra Jovanovic Miljko, Psychologische Beraterin

Online Therapy

Mentavio - Psihološko savjetovalište / Psychologische Beratung Sandra Jovanović Miljko - ein Zeichen für mehr Qualität und Transparenz!- Master der Psychologische Wissenschaften und Spezialist für Traumatische Psychologie Sandra Jovanovic Miljko, Psychologische Beraterin

Erfahrungen & Bewertungen zu Sandra

 

Erfahrungen & Bewertungen zu Sandra